RSU Sarkanā Krusta medīcīnas koledža parakstījusi sadarbības līgumu ar SIA “Vidzemes slimnīca”

RSU Sarkanā Krusta medīcīnas koledža parakstījusi sadarbības līgumu ar SIA “Vidzemes slimnīca”

RSU Sarkanā Krusta medīcīnas koledža parakstījusi sadarbības līgumu ar SIA “Vidzemes slimnīca”

Otrdien, 27.jūnijā RSU Sarkanā Krusta medīcīnas koledža (RSU SKMK) un SIA “Vidzemes slimnīca” parakstīja sadabības līgumu par ilgtermiņa stratēģisko sadarbību veselības aprūpes izglītības jomā.

Sadarbība tiks realizēta ar veselības aprūpi saistītās aktivitātēs, tajā skaitā kā savstarpēja iesaiste mācību metodiskajā jomā, kā pastāvīga informācijas un pieredzes apmaiņa, dažādas prakšu un izglītības aktivitātes, kopīgu projektu izstrāde un realizācija un sabiedriskās aktivitātes.