Koledžā tika uzsākts jaunais studiju gads

Koledžā tika uzsākts jaunais studiju gads

2018. gada 3. septembrī RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā tika uzsākts jaunais studiju gads, Koledžas studentu pulku papildinot ar jauniem studentiem – topošajām māsām, ārsta palīgiem, neatliekamās medicīnas ārsta palīgiem, masieriem, farmaceita asistentiem, māsas palīgiem un zobārstniecības māsām.

Šogad studijas RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā uzsāka 828 jaunie studenti, kas ir par 6% vairāk nekā pērn, sasniedzot augstāko studentu un izglītojamo skaitu Koledžas vēsturē.

Ievadlekcijā jaunos studentus sveica Koledžas direktore Ināra Upmale, direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā Sanita Litiņa, studiju nodaļas vadītāja Liene Veitnere, arodizglītības nodaļas vadītāja Ilze Gaile, studiju prakses vadītāja Ilze Celma, studiju programmas “Māszinības” direktore Zane Tauriņa, studiju programmas “Ārstniecība” direktors Viktors Gorovenko, studiju programmas “Farmācija” direktore Elita Ardava un studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” direktore Una Veseta.

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža vēl veiksmīgu studiju gadu!