Koledžas vēsture

 • 2017.gadā

  mēs turpinām paplašināt studiju un mācību programmu klāstu!
  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Nāc un pievienojies mums
 • 2016.gadā

  uzsākta jauna studiju programma Farmācija, piedāvājot apgūt Farmaceita asistenta profesiju.
  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Vēsture 2016.gads
 • 2016.gadā

  uzsākta jauna studiju programma Zobārstniecība, piedāvājot apgūt Zobārstniecības māsas profesiju.
  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Vēsture 2016.gads
 • 2015.gadā

  uzsākta jauna studiju programma – Ārstnieciskā masāža, kvalifikācija "Masieris" .
  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Vēsture 2015.gads
 • 2014.gada 2.jūnijā

  par Koledžas direktori kļūst Dr.sc. admin. Ināra Upmale.
  Koledža dzīvo savā deviņdesmit piecu gadu zīmē un raugās simtgades virzienā. Mēs esam gatavi jauniem tehnoloģiskajiem izaicinājumiem studiju vides modernizācijā, studiju kvalitātes pilnveidošanai un studentcentrētai pieejai. Mēs esam gatavi nākotnei, nepazaudējot savu vēsturisko vērtību.
  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Direktora Ināra Upmale
 • 2013.gadā

  uzsākta jauna mācību programma – Bērnu aprūpe, kvalifikācija "Auklis".
  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Vēsture 2013.gads
 • 2012.gada 17.aprīlī

  par direktoru kļūst ārsts Gastons Neimanis, kura vadībā, saglabājot vēsturiskās tradīcijas, Koledžas akadēmiskajā un administratīvajā darbā tiek ienestas modernas un inovatīvas vēsmas.
  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Vēsture 2012.gads
 • 2012.gadā

  LR IZM starptautiskajā pētījumā par studiju programmu kvalitāti mēs ierindojamies pirmajā trijniekā Latvijā no 58 augstākās izglītības iestādēm.
 • 2012.gadā

  apgūstot ERAF līdzekļus - inovatīvs un moderns mācību aprīkojumus, datorizēti mācību palīglīdzekļi un iekārtotas vienas no modernākajām medicīnas mācību laboratorijām Latvijā.
  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Vēsture 2012.gads
 • 2010.gada 1.janvārī

  kļūstam par Rīgas Stradiņa universitātes koledžu un no tā brīža lepojamies ar piederību vienai no lielākajām universitātēm Latvijā.
  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Vēsture 2010.gads
 • 2004.gadā

  skolu reorganizē un tā kļūst par Sarkanā Krusta medicīnas koledžu, kurā var apgūt māszinību un ārstniecības studiju programmas, iegūstot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kā arī viengadīgo māszinību arodizglītības programmu.
  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Vēsture 2004.gads
 • 1996.gada aprīlī

  skola kļūst par Sarkanā Krusta Rīgas medicīnas skolu, turpinot medicīnas māsas un medicīnas māsas palīga programmu īstenošanu.
  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Vēsture 1996.gads
 • 1992.gads

  mācību iestāde atgriežas pie Latvijas Sarkanā Krusta medicīnas māsu skolas nosaukuma un tiek izveidota jauna programma: medicīnas māsas palīgs.
  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Vēsture 1992.gads
 • 1985.gadā

  par Rīgas 4. medicīnas skolas direktoru kļūst ārsts Pēteris Kučāns. Pateicoties direktora iniciatīvai un skatījumam nākotnē, skola saglabā savu individualitāti un tradīcijas.
  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Vēsture 1985.gads
 • 1976.gads līdz 1985.gads

  Laikposms ir saistīts ar direktores Annas Ārmanes vārdu. Skolā tiek dibināta padomju garu cildinoša komjaunatnes organizācija un liela vērība tiek pievērsta militāri patriotiskajai audzināšanai. Līdz šim no skolas pirmsākumiem notikušo pārrunu vietā tiek ieviesti iestājpārbaudījumi.
  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Vēsture 1976.gads
 • 1954.gads

  ir zīmīgs ar skolas nosaukuma maiņu – Rīgas 4. medicīnas skola. Tiek ieviesta jauna programma ar iespēju iegūt feldšera kvalifikāciju.
  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Vēsture 1954.gads
 • 1952.gadā

  par skolas direktori kļūst ārste, ķirurģe Mirdza Austriņa. Kaut arī mācību plāni ir centralizēti, tomēr maksimāli tiek saglabāta skolas darba individualitāte. Skola kļūst par labāko visā Padomju Savienībā.
  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Vēsture 1952.gads
 • 1950.gadā

  mēs kļūstam par labāko māsu izglītības iestādi tā laika sociālajā iekārtā.
  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Vēsture 1950.gads
 • 1940.gadā

  skola maina nosaukumu un kļūst par Veselības departamenta māsu skolu pie Rīgas 4. slimnīcas. Tolaik lektoru vidū ir ne vien izcilas māsas, bet arī filozofs Teodors Celms un literāte Zenta Mauriņa.
  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Vēsture 1940.gads
 • 1936.gada 20.novembrī

  Skolas ēkas iesvētīšana. Jaunajā skolas ēkā ir paredzēts vienlaicīgi uzņemt līdz pat 100 audzēkņiem. Tajā ir izbūvētas plašas auditorijas, laboratorijas, saimniecības telpas un internāts ar tam nepieciešamajām telpām. Jaunās ēkas pagrabos ir izbūvēta pirmā tik apjomīgā gāzes patvertne Latvijā, kurā gaisa uzlidojumu laikā patvērumu varētu rast līdz pat 300 cilvēku. Šī patvertne ir paredzēta arī kā vietējo iedzīvotāju apmācību punkts, kur viņus apmācītu, kā rīkoties gaisa uzlidojumu gadījumos. Patvertne ir veidota kā sava veida pazemes slimnīca. Jaunceltajā ēkā darbojas Latvijas Sarkanā Krusta Žēlsirdīgo māsu skola.
  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Vēsture 1936.gads
 • 1935.gada 5.oktobrī

  Jāņa Asara ielā 5 tiek likti pamati žēlsirdīgo māsu skolas jaunajai ēkai. Arhitekta Aleksandra Klinklāva projektētā trīsstāvu ķieģeļu mūra ēka ir paredzēta ne tikai kā māsu skola, bet arī kā bērnu veselības kopšanas punkts. Ēka visā pastāvēšanas laikā saglabājusi savu paredzēto statusu - medicīnas skola. Šobrīd ēkai ir valsts nozīmes kultūras pieminekļa statuss.
  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Vēsture 1935.gads
 • 1930. gadā

  tika apstiprināta Latvijas žēlsirdīgo māsu skolu minimālā programma.
  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Vēsture 1930.gads
 • 1921.gadā

  mācības uzsāk pirmās 24 audzēknes, apmeklējot gan priekšlasījumus, gan veicot praktisku darbu slimnīcā. Tiek ieviests formas apģērbs, izstrādātas mācību un labas uzvedības normas. Skolā strādā lektrises un instruktrises – māsas, kuras beigušas gan augstākos kvalifikācijas kursus, gan studējušas Londonā, Vīnē un Dānijā. Īpaši varam lepoties ar četrām māsām: Martu Celmiņu, Elzu Grīvāni, Elzu Nulli – Siecenieks un Justīni Kušķi, kuras laikposmā no 1920. līdz 1940. gadam ir apbalvotas ar pasaulē augstāko māsu apbalvojumu – Florensas Naitingeilas ordeni.
  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Vēsture 1921.gads
 • 1920.gada

  rudenī pēc Latvijas Sarkanā Krusta vadītāja Jāņa Jankovska iniciatīvas tiek nodibināta Latvijā pirmā Žēlsirdīgo māsu skola – tagadējā Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža, tādējādi liekot pamatus māsu izglītībai Latvijā. Skola tiek veidota pēc Florensas Naitingeilas skolu parauga un par tās pirmo direktoru kļūst ķirurgs, Latvijas Sarkanā Krusta slimnīcas direktors Aleksandrs Neibergs.
  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Vēsture 1920.gads
  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Vēsture 1920.gads