RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas piedāvātās profesionālās pilnveides programmas (kursi)

Kursa nosaukums Apjoms Maksa Lektors Norises laiks Norises vieta Apstiprinājums Pieteikties
Psiholoģijas māksla medicīnas darbinieka ikdienā 12 20,00 Dr.psych.
Oļegs Nikiforovs
Pēc pieprasījuma Latvijas māsu asociācija (LMA) Pēc pieprasījuma
Normatīvo aktu apskats, kas nosaka pacienta veselības aprūpes sniegšanu mājās 6 11,00 Mg.paed. N.Lobova Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pēc pieprasījuma
Higiēnas un pretepidēmijas režīms, veicot pacientu aprūpi 6 11,00 Tiek precizēts Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pēc pieprasījuma
Paliatīvās aprūpes psiholoģiskie aspekti 8 15,00 Mg.paed. N.Lobova Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās"/LMA Pēc pieprasījuma
Klientu un viņu tuvinieku izglītošanas nozīme optimālu ārstniecības un aprūpes rezultātu sasniegšanai 8 15,00 Dr.sc.admin. I.Upmale Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pēc pieprasījuma
Veselības veicināšana 6 11,00 Mg.paed. N.Lobova Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās"/LMA Pēc pieprasījuma
Emocionālā inteliģence pamats darba un personīgajās attiecībās 5 10,00 Mg.sc.sal. I.Sauškina Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pēc pieprasījuma
Aprūpē iesaistīto māsu/ārsta palīgu uzdevumi vitālo rādītāju kontrolē un medikamentu administrēšanā 8 15,00 Tiek precizēts Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās"/LMA Pēc pieprasījuma
Ādas bojājumu aprūpe 10 20,00 Tiek precizēts Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pēc pieprasījuma
Procedūras, kas skar gremošanas traktu 8 15,00 Mg.paed. L.Veitnere Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pēc pieprasījuma
Pacientu aprūpe ar urīnizvades sistēmas traucējumiem 7 12,00 Tiek precizēts Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pēc pieprasījuma
Laboratoriskie izmeklējumi 5 10,00 Tiek precizēts Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pēc pieprasījuma
Pacientu aprūpe ar neiroloģiskiem traucējumiem 15 28,00 Dr. I.Kozinda Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pēc pieprasījuma
Onkoloģisku pacientu aprūpes īpatnības 15 28,00 Mg.sc.sal. G.Āmara Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pēc pieprasījuma
Ergonomijas pamatprincipi – drošai pacientu pārvietošanai 8 16,00 Fizioterapeits Dr.paed. U.Veseta Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pēc pieprasījuma
Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai 30 54,00 Dr. A.Grigans
vai
Dr. Z.Putniņa
Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pēc pieprasījuma
Pacientu aprūpe ar mākslīgajiem elpceļiem un skābekļa terapiju 8 16,00 Dr. A.Grigans
vai
Dr. Z.Putniņa
Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pēc pieprasījuma
Psihoemocionālā labklājība darba vietā jeb stresa menedžments 8 18,00 Mg.paed. N.Lobova Pēc pieprasījuma LMA Pēc pieprasījuma
Intervēšanas un konsultēšanas elementi māsu un vecmāšu praksē 16 36,00 Dr.med., docents K.Circenis Pēc pieprasījuma LMA Pēc pieprasījuma
Kļūdu menedžments/ vadība 8 15,00 Mg.paed. N.Lobova Pēc pieprasījuma LMA Pēc pieprasījuma
Veselības veicināšana senioriem 10 20,00 Dr.sc.admin. I.Upmale Pēc pieprasījuma LMA Pēc pieprasījuma
Klientorientēta saskarsme 7 12,00 Mg.paed. N.Lobova Pēc pieprasījuma LMA Pēc pieprasījuma
Uzturzinātne un dietoloģija – aktuāli jautājumi un praktiskas atbildes veselības aprūpes speciālistiem 8 18,00 Mg.biol. B.Grīnberga -
sertificēta uzturspeciāliste
Pēc pieprasījuma LMA Pēc pieprasījuma
Klientu apkalpošana veselības aprūpē. Pacients vai klients? 8 30,00 Mg.sc.hum. ,MBA B.Apkalna Pēc pieprasījuma LMA Pēc pieprasījuma
Emocionālā inteliģence pamats darba un personīgajās attiecībās 8 10,00 Mg.sc.sal. I.Sauškina Pēc pieprasījuma LMA Pēc pieprasījuma

Pieteikties tālākizglītības kursiem

Dalības maksu segs juridiska persona

PIEDĀVĀJAM ORGANIZĒT IZBRAUKUMA KURSUS

Sīkāka informācija

Ligija Vucāne

Tālākizglītības metodiķe

+371 6610 1102