RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas piedāvātās profesionālās pilnveides programmas (kursi)

Kursa nosaukums Apjoms Maksa Lektors Norises laiks Norises vieta Apstiprinājums Pieteikties
Psiholoģijas māksla medicīnas darbinieka ikdienā 12 20,00 Dr.psych.
Oļegs Ņikiforovs
Pēc pieprasījuma Latvijas māsu asociācija (LMA) Pieteikties
Normatīvo aktu apskats, kas nosaka pacienta veselības aprūpes sniegšanu mājās 6 11,00 Mg.paed. N.Lobova Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pieteikties
Higiēnas un pretepidēmijas režīms, veicot pacientu aprūpi 6 11,00 Tiek precizēts Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pieteikties
Paliatīvās aprūpes psiholoģiskie aspekti 8 15,00 Mg.paed. N.Lobova Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās"/LMA Pieteikties
Klientu un viņu tuvinieku izglītošanas nozīme optimālu ārstniecības un aprūpes rezultātu sasniegšanai 8 15,00 Dr.sc.admin. I.Upmale Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pieteikties
Veselības veicināšana 6 11,00 Mg.paed. N.Lobova Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās"/LMA Pieteikties
Emocionālā inteliģence pamats darba un personīgajās attiecībās 5 10,00 Mg.sc.sal. I.Sauškina Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pieteikties
Aprūpē iesaistīto māsu/ārsta palīgu uzdevumi vitālo rādītāju kontrolē un medikamentu administrēšanā 8 15,00 Tiek precizēts Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās"/LMA Pieteikties
Ādas bojājumu aprūpe 10 20,00 Tiek precizēts Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pieteikties
Procedūras, kas skar gremošanas traktu 8 15,00 Mg.paed. L.Veitnere Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pieteikties
Pacientu aprūpe ar urīnizvades sistēmas traucējumiem 7 12,00 Tiek precizēts Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pieteikties
Laboratoriskie izmeklējumi 5 10,00 Tiek precizēts Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pieteikties
Pacientu aprūpe ar neiroloģiskiem traucējumiem 15 28,00 Dr. I.Kozinda Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pieteikties
Onkoloģisku pacientu aprūpes īpatnības 15 28,00 Mg.sc.sal. G.Āmara Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pieteikties
Ergonomijas pamatprincipi – drošai pacientu pārvietošanai 8 16,00 Fizioterapeits Dr.paed. U.Veseta Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pieteikties
Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai 30 54,00 Dr. A.Grigans
vai
Dr. Z.Putniņa
Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pieteikties
Pacientu aprūpe ar mākslīgajiem elpceļiem un skābekļa terapiju 8 16,00 Dr. A.Grigans
vai
Dr. Z.Putniņa
Pēc pieprasījuma IKVD Licence "Pacienta veselības aprūpe mājās" Pieteikties
Psihoemocionālā labklājība darba vietā jeb stresa menedžments 8 18,00 Mg.paed. N.Lobova Pēc pieprasījuma LMA Pieteikties
Intervēšanas un konsultēšanas elementi māsu un vecmāšu praksē 16 36,00 Dr.med., docents K.Circenis Pēc pieprasījuma LMA Pieteikties
Kļūdu menedžments/ vadība 8 15,00 Mg.paed. N.Lobova Pēc pieprasījuma LMA Pieteikties
Veselības veicināšana senioriem 10 20,00 Dr.sc.admin. I.Upmale Pēc pieprasījuma LMA Pieteikties
Klientorientēta saskarsme 7 12,00 Mg.paed. N.Lobova Pēc pieprasījuma LMA Pieteikties
Uzturzinātne un dietoloģija – aktuāli jautājumi un praktiskas atbildes veselības aprūpes speciālistiem 8 18,00 Mg.biol. B.Grīnberga -
sertificēta uzturspeciāliste
Pēc pieprasījuma LMA Pieteikties
Klientu apkalpošana veselības aprūpē. Pacients vai klients? 8 30,00 Mg.sc.hum. ,MBA B.Apkalna Pēc pieprasījuma LMA Pieteikties
Emocionālā inteliģence pamats darba un personīgajās attiecībās 8 10,00 Mg.sc.sal. I.Sauškina Pēc pieprasījuma LMA Pieteikties

Pieteikties tālākizglītības kursiem

Dalības maksu segs juridiska persona

PIEDĀVĀJAM ORGANIZĒT IZBRAUKUMA KURSUS

Sīkāka informācija

Ligija Vucāne

Tālākizglītības metodiķe

+371 6610 1102