Viesos Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas vadība

Viesos Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas vadība

IMG_5300

2017.gada 12.decembrī Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā (RSU SKMK) viesojās Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas vadība

- direktore Dace Vilkena, direktores vietniece studiju un pētniecības darbā Marita Strādere un studiju daļas vadītāja Velga Matute.

Viešņām tika izrādīta RSU SKMK mācību vide un pārrunātas abu koledžu sadarbības iespējas, kas sevī ietver studējošo un akadēmiskā personāla sadarbību multidisciplināru pētniecības projektu attīstībā, kopīgu zinātnisko konferenču rīkošanā un starptautisku projektu apgūšanā.

Tika apspriesta arī nākotnes darba tirgus nepieciešamība pēc darbiniekiem, kuri būtu ieguvuši izglītību starpdisciplinārās studiju programmās.

RSU SKMK sarunās pārstāvēja direktore Ināra Upmale, direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā Sanita Marnauza, dierektores vietniece administratīvajos un attīstības jautājumos Linda Venskus un studiju nodaļas vadītāja Liene Veitnere.

IMG_5281
IMG_5287