Tālākizglītība

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Tālākizglītības nodaļa nodrošina profesionālās pilnveides programmu izstrādes koordinēšanu, apstiprināšanu un organizē to praktisko norisi.

 • Mērķauditorija: ārstniecības personas un citi interesenti
 • Izbraukumi: organizējam izbraukuma kursus grupām – pēc pieprasījuma
 • Realizējam Latvijas Māsu asociācijā apstiprinātās programmas (skatīt programmu sarakstu tuvākajā laikā un visi kursi)
 • Realizējam Izglītības kvalitātes Valsts dienestā licencētās tālākizglītības programmas:
 • "Pacienta veselības aprūpe mājās" profesionālās pilnveides izglītības programma – 160 stundas, programmas kods: 30P 721 01 1, Licences Nr. P-12652
 • "Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība" profesionālās pilnveides izglītības programma – 638 stundas, programmas kods: 30P 721 01 1, Licences Nr. P-14649
 • "Māsas darbība transfuzioloģijā" profesionālās pilnveides izglītības programma – 480 stundas, programmas kods: 30P 72300, Licences Nr. P-10021
 • "Māsas darbība onkoloģijā" profesionālās pilnveides izglītības programma – 480 stundas, programmas kods: 30P 72300, Licences Nr. P-10022
 • Aicinām iesaistīties profesionālās pilnveides programmu (kursu, semināru, lekciju) veidošanā un vadīšanā akadēmiskos mācībspēkus, nozaru speciālistus un profesionālo asociāciju pārstāvjus, kuri ar savu intelektu, zināšanām un bagāto pieredzi var palīdzēt nodrošināt jaunu zināšanu un iemaņu apguvi un profesionālo pilnveidi dažādās jomās

Lai mērķtiecīgi paplašinātu Tālākizglītības piedāvājumu – lūdzam aizpildīt: aptaujas anketu.

Tālākizglītības nodaļas uzdevumi un mērķi

Tālākizglītības nodaļas mērķis

 • Tālākizglītības nodaļas mērķis ir sekmēt ārstniecības personu, Koledžas mācībspēku un citu ieinteresēto personu profesionālo pilnveidi un kvalifikācijas celšanu.

Tālākizglītības nodaļas būtiskākie uzdevumi

 • Apzināt ārstniecības personu un Koledžas mācībspēku apmācību vajadzības
 • Koordinēt profesionālās pilnveides programmu izstrādi un apstiprināšanu vai licencēšanu
 • Informēt potenciālos klausītājus par Koledžas piedāvātajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem, konferencēm un tālākizglītības iespējām
 • Organizēt profesionālās pilnveides programmu norisi
 • Novērtēt klausītāju apmierinātību ar profesionālās pilnveides programmu
 • Sadarboties ar Koledžas absolventiem, citām Koledžas struktūrvienībām, Rīgas Stradiņa Universitāti, citām izglītības iestādēm, profesionālajām asociācijām, darba devējiem un sabiedriskajām organizācijām
 • Pēc pieprasījuma sniegt informāciju un pārskatus par nodaļas darbu, profesionālās pilnveides programmu klausītājiem un programmu norisi
 • Veikt citus ar tālākizglītības realizāciju saistītus uzdevumus
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Vita Jevdokimova
  "Mums jāizmanto mums atvēlētais laiks, cik vien labi iespējams. Mums jācīnās par saviem sapņiem…" (P.Koelju). Mūsu sapnis ir veseli un smaidoši cilvēki – un patiess, atklāts smaids pacienta sejā ir mūsu profesionālo prasmju attēlojums un ceļš uz sapņu piepildījumu.
  Vita Jevdokimova
  Profesionālās vidējās izglītības programmas "Zobārstniecība" pedagogs, sertificēta zobārste
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Viktorija Dolgareva
  Nekad nebūtu domājusi, ka šie divi mēneši tik ļoti ietekmēs mani un manu dzīvi. Bet tā tas ir. Es sapratu, ka ir jāmaina sava attieksme pret dzīvi, kļūstot atvērtākai, pozitīvākai un dzīvespriecīgākai. Nebaidīties no grūtībām un vienkārši izbaudīt dzīvi. Cilvēkus, kurus iepazinu prakses laikā, atcerēšos visu dzīvi, jo gan viņi paši, gan viņu dzīvesstāsti ir mani iedvesmojuši. Uz jautājumiem "Vai ir vērts braukt uz praksi ārpus Latvijas?" un "Vai ir jēga piedalīties Erasmus programmā?" viennozīmīgi varu atbildēt – jā, tas ir tā vērts!
  Viktorija Dolgareva
  Lasīt vairāk
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Une Veseta
  Laimīgs ir tas cilvēks, kuram ir izdevies atrast savu masieri - medicīnas darbinieku, kuram var uzticēties un kurš, pirmkārt, rūpēsies par klienta veselības saglabāšanu, bet, nepieciešamības gadījumā, būs nozīmīgs komandas spēlētājs gan pacienta ārstniecības, gan rehabilitācijas procesā. Koledžā iegūta izglītība rada vēlēšanos un sniedz iespēju kļūt par šādu masieri - uzticības personu.
  Una Veseta
  Studiju programmas "Ārstnieciskā masāža" direktore
 • RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža - Studentu pašpārvaldes komanda - Sabīne Petrakova
  Izglābjot vienu dzīvību, tu spēj izglābt veselu Pasauli - kaut mazu, bet kādam tas ir viss...
  Sabīne Petrakova
  Studentu pašpārvaldes priekšsēdētājas vietniece
 • RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža - Studentu pašpārvaldes komanda - Sabīne Petrakova
  Izglābjot vienu dzīvību, tu spēj izglābt veselu Pasauli - kaut mazu, bet kādam tas ir viss...
  Sabīne Petrakova
  Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes nodaļas vadītāja
 • RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža - Studentu pašpārvaldes komanda - Roberts Trencis
  Tavs prāts ir kā izpletnis – tas nedarbojas, ja nav atvērts! Jebkura diena, kurā iemācies ko jaunu, nav velti nodzīvota!
  Roberts Trencis
  Operatīvās vienības vadītājs
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Renāte Kārkliņa
  Visas mobilitātes laikā sadarbojos gan ar nosūtošo, gan uzņemošo institūciju, kas palīdzēja tikt galā ar dažādiem organizatoriskiem jautājumiem. Tas lika justies droši, zinot, ka neskaidrību gadījumā ir kam jautāt. Arī par to paldies!
  Renāte Kārkliņa
  Lasīt vairāk
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Ligija Vucāne
  "Zināšanas ir manta un mācības šīs mantas atslēga" tā reiz teicis Reinis Kaudzīte. Ārstniecības personas statusa iegūšana ir jauns ceļš uz nepārtrauktu mācīšanos un izaugsmi visa darba mūža garumā. Būtiski, lai ar Koledžas tālākizglītības nodaļas sniegtajām "atslēgām" medicīnā strādājošie spētu bagātināties profesionālajā jomā.
  Ligija Vucāne
  Tālākizglītības metodiķe
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Iveta Norko
  Ārsta palīgs jeb "mazais ārsts" galvenokārt atšķiras no māsas ar spēju un tiesībām strādāt patstāvīgi. Divi galvenie virzieni – NMPD un ambulatorais ārsta palīgs. Tieši tādēļ studiju procesā lielu uzmanību veltam klīniskajiem priekšmetiem. Darbs dinamisks, jāprot orientēties un risināt problēmas dažādās medicīnas disciplīnās, pretī iegūstot atalgojuma "pievienoto vērtību" – gandarījumu. Savukārt mēs cenšamies sniegt kvalitatīvu apmācības programmu, kas regulāri tiek pilnveidota un ko realizē lielisks pasniedzēju kolektīvs. Cilvēks, kurš izglābis citu cilvēku, glābj visu pasauli (sens teiciens).
  Iveta Norko
  Studiju programmas "Ārstniecība" direktore
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Inguna Riekstiņa
  Studentiem, kuri apsver ideju doties Erasmus apmaiņas programmā – iesaku neapsvērt šādu ideju, bet vienkārši pieteikties, jo šādu izvēli savā dzīvē nenožēlosiet itin nemaz! Jauni draugi, jaunas un stiprākas zināšanas, kā arī praktiskās iemaņas, kas mūsu māsu darbā ir pats svarīgākais.
  Inguna Riekstiņa
  Lasīt vairāk
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Inga Odiņa
  Profesija Māsa sevī ietver ne tikai pacientu aprūpi un procedūru izpildi, bet arī savas misijas apzināšanos, žēlsirdību, bezgalīgu cilvēkmīlestību un strādīgumu. Māsas profesija - tā ir nepārtraukta izglītošanās, jaunu izaicinājumu pieņemšana un inovāciju ieviešana māsu praksē. Māsu praksi teicami raksturo māsu zinātnes pamatlicējas Florences Naitingeilas (Florence Nightingale) teiktais: "Es katru dienu nemitīgi mācos".
  Inga Odiņa
  Studiju programmas "Māszinības" direktore
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Direktora Ināra Upmale
  Neatliekamās medicīnas studijās ir zināma līdzība ar sportista gatavošanos olimpiskajām spēlēm - ir nepieciešama tikai uzvara un zelta medaļa. Jāsaka, ka neatliekamās medicīnas ārsta palīga prasmju zelta medaļa nereti ir pacienta dzīvība. Un, lai to sasniegtu, ir nemitīgi jāpapildina savas zināšanas, jāapgūst jaunākās tehnoloģijas un metodes, un jāpilnveido sava kompetence sniegt savlaicīgu, pierādījumos balstītu un pacientā centrētu neatliekamo palīdzību dažādās situācijās un dažādām pacientu grupām.
  Ināra Upmale
  Direktore
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Ilze Sauškina
  Mūsu pedagogiem un audzēkņiem ir siltas un atsaucīgas sirdis - ar vēlmi palīdzēt cilvēkiem, tāpēc mēs mācāmies kopā, topot par profesionāliem veselības aprūpes komandas locekļiem ar plašām zināšanām, prasmēm un iemaņām.
  Ilze Sauškina
  Arodizglītības programmas "Māszinības" pedagogs
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Ilze Gaile
  Vērtība nav tas, ko saņemam, bet gan tas, ko ieguldām citos. Mūsu koledžas pedagogi mācību procesā dalās ar audzēkņiem gan ar savām profesionālajām zināšanām, gan dzīves gudrību, gan cilvēcīgu labestību. Un mūsu audzēkņi to visu nodod tālāk pacientiem, viņus aprūpējot.
  Ilze Gaile
  Arodizglītības nodaļas vadītāja
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Ilze Gaile
  "Tas, ko mēs saņemam, nodrošina mūsu eksistenci. Tas, ko mēs atdodam, veido mūsu dzīvi." (V. Čērčils). Zinošu, prasmīgu un sirdsgudru pedagogu vadībā apgūstam prasmes veidot krāsainu, drošu un bagātīgu rītdienu mūsu bērniem.
  Ilze Gaile
  Arodizglītības nodaļas vadītāja
 • RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža - Studentu pašpārvaldes komanda - Gita Voliņeca
  Iesaistoties Studentu pašpārvaldes darbā - rodas lieliska iespēja atklāt jaunas spējas un prasmes, iepazīt daudzveidīgas personības un izkopt iemaņas sadarboties vienotā komandā. Kā teicis Maiks Felpss: "Neliec sev ierobežojumus. Jo vairāk tiecies pēc kaut kā, jo vairāk Tu spēsi sasniegt!" Darbojoties Studentu pašpārvaldē viss kļūst iespējams - tik nepadodies!
  Gita Voliņeca
  Studentu pašpārvaldes priekšsēdētāja
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Elita Ardava
  Farmaceita asistenti ir veselības aprūpes profesionāļi, kuri tuvākajās gadu desmitgadēs būs ļoti pieprasīti darba tirgū. Farmācijas nozarē ir interesanti strādāt, jo vide vienmēr ir mainīga – jaunas zāles un citi produkti, dažādi klienti un interesants darbs zāļu izgatavošanā. Nāksies nepārtraukti papildināt savas zināšanas, lai palīdzētu pacientiem uzlabot savu dzīves kvalitāti, pareizi lietojot ārsta izrakstītās zāles un strādājot roku rokā ar farmaceitiem.
  Elita Ardava
  Studiju programmas "Farmācija" direktore
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Diāna Kreicuma
  Ja vēl domā, svārsties, braukt vai nebraukt? Brauc, es esmu pārliecināta, ka nenožēlosi un būsi tikai ieguvējs ne tikai profesionālā ziņā, bet arī garīgā!
  Diāna Kreicuma
  Lasīt vairāk
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Amanda Muceniece
  Erasmus+ prakse: tā ir vienreizēja un lieliska iespēja papildināt savas zināšanas par jomu, kurā vēlos veidot karjeru!
  Amanda Muceniece
  Lasīt vairāk