Studiju programmas

Studiju programmas Tavai izaugsmei

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā par valsts budžeta līdzekļiem tiek īstenotas divas:

PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:

“Zobārstniecība” (35b 724001), kvalifikācija – zobārstniecības māsa

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Tālākizglītības nodaļas mērķis ir radīt iespēju ikvienam interesentam paplašināt savas zināšanas un prasmes, kā arī celt kvalifikāciju atbilstoši individuālajām vajadzībām, interesēm un iepriekš iegūtajam izglītības līmenim.

Galvenie uzdevumi:

  • Plānot un organizēt formālās un neformālās tālākizglītības pasākumus
  • Plānot un pārraudzīt koledžas darbinieku tālākizglītību
  • Izvērtēt iespējas piedalīties ES un citu finansētāju izsludinātajos projektu konkursos tālākizglītības jomā
  • Sniegt informāciju par pieejamajām profesionālās pilnveides iespējām

Budžeta vietu skaits 2017./2018. akadēmiskajam studiju gadam

Māsa

80

budžeta vietas


1. līmeņa profesionālā augstākā studiju programma “Māszinības”

Ārsta palīgs

70

budžeta vietas


1. līmeņa profesionālā augstākā studiju programma “Ārstniecība”

Masieris

3

budžeta vietas


1. līmeņa profesionālā augstākā studiju programma “Ārstnieciskā masāža”

Farmaceita asistents

8

budžeta vietas


1. līmeņa profesionālā augstākā studiju programma “Farmācija”

Māsas palīgs

158

budžeta vietas


Arodizglītības mācību programma “Māszinības”
108 budžeta vietas par Valsts budžeta līdzekļiem un 50 budžeta vietas ESF projekta ietvaros

Zobārstniecības māsa

16

budžeta vietas


Profesionālās vidējās izglītības mācību programma “Zobārstniecība”