Profesionālā vidējā izglītība

Profesionālā vidējā izglītība

Zobārstniecība


  • Kvalifikācija: zobārstniecības māsa
  • Budžeta vietas: 18
  • Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība
  • Studiju ilgums: 2 gadi
  • Studiju grafiks: pilna laika klātienes studijas dienas nodaļā
  • Izglītības programma licencēta: 2016.gada 5.februārī

Lasīt vairāk