Profesionālā vidējā izglītības programma ZOBĀRSTNIECĪBA (35b 724001), kvalifikācija "Zobārstniecības māsa"

 • Kvalifikācija: zobārstniecības māsa
 • Budžeta vietas: 18
 • Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība
 • Programmas studiju ilgums: 2 gadi
 • Studiju grafiks: pilna laika klātienes studijas dienas nodaļā
 • Izglītības programma licencēta 2016.gada 5.februārī [Licence]
 • Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis un kvalifikācija "Zobārstniecības māsa"
 • Tālākizglītības iespējas:
 • Rīgas Stradiņa universitātes Zobārstniecības fakultātē

Izglītības programmas apjoms: 78 kredītpunkti (KP) jeb 117 ECTS

Uzņemšanas nosacījumi mācību programmā "Zobārstniecība"

Zobārstniecības māsa ir zobārstniecības aprūpes speciālists, ar vidējo profesionālo izglītību, kas veic zobārstniecības aprūpi, profesionālo profilaksi zobārsta uzraudzībā zobārstniecības kabinetā un izglītojoši-motivējošu darbu visām vecuma grupām, strādā komandā, uzņemoties atbildību, atbilstoši kompetences līmenim.

Studiju programmas uzdevumi un mērķi

Izglītības programmā ietverti:

 • Humanitāro zinātņu kursi
 • Nozares studiju kursi
 • Prakse (pirmsklīniskajos mācību kabinetos, zobārstniecības praksēs)
 • Kvalifikācijas prakse

Studiju programmas mērķis - Sagatavot zobārstniecības speciālistus, kas:

 • Veic indivīda un sabiedrības izglītošanu dažādās mērķauditorijās mutes dobuma profilaksē, kā arī veic mutes dobuma profilaksi zobārstniecības kabineta zobārsta uzraudzībā
 • Organizē, koordinē un piedalās komandas darbā zobārstniecības kabinetā
 • Veic infekciju kontroles pasākumus
 • Piedalās mutes dobuma ārstēšanas procesā
 • Veic rentgenoloģiskās diagnostikas pasākumus
 • Veic pacienta novērošanu un novērtēšanu, kā arī sniedz neatliekamu pirmsārsta palīdzību
 • Uztur drošu vidi
 • Veic, aizpilda un atbild ar zobārstniecības kabineta darbu saistītas dokumentācijas aizpildīšanu, apriti un konfidencialitāti
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Vita Jevdokimova
  "Mums jāizmanto mums atvēlētais laiks, cik vien labi iespējams. Mums jācīnās par saviem sapņiem…" (P.Koelju). Mūsu sapnis ir veseli un smaidoši cilvēki – un patiess, atklāts smaids pacienta sejā ir mūsu profesionālo prasmju attēlojums un ceļš uz sapņu piepildījumu.
  Vita Jevdokimova
  Profesionālās vidējās izglītības programmas "Zobārstniecība" pedagogs, sertificēta zobārste