Pieteikšanās studijām

Vasaras uzņemšana

Uzņemšana 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Ārstniecība” ar iegūstamo kvalifikāciju Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs notiks:

  • no 21.marta līdz 29 martam

Uzņemšanai studiju programmā nepieciešamā iepriekš iegūtā izglītība: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā ārsta palīga (feldšera) izglītība (Saskaņā ar MK 24.03.2009. noteikumu Nr.268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” prasībām)
Eiropas Sociālā fonda projekta darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" (Identifikācijas Nr.9.2.6.0/17/I/001) ietvaros Veselības ministrijas izsludinātā iepirkuma rezultātā pretendentu apvienība Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža (RSU SKMK) un Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (LU RMK) ieguvusi tiesības nodrošināt ārsta palīgiem apmācības akreditētā 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Ārstniecība” ar kvalifikāciju „Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”.

Pretendentu apvienība nodrošina:

  • profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumu Nr.268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” un Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumu Nr.141 “Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” prasībām;
  • studētgribētājiem, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju „Ārsta palīgs”, iespējama studiju uzsākšana vēlākajos studiju posmos, līdz ar to prognozējamais studiju ilgums ir 1 gads, studētgribētājiem ar vidējo profesionālo izglītību (feldšeris) studiju ilgums 2 gadi.

Pēc sekmīga valsts noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas, tiek garantēta valsts atzīta pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma izsniegšana ar kvalifikāciju “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”, kā arī neatliekamā medicīnā strādājošiem sadarbībā ar LR Neatliekamās medicīnas asociāciju, tiek nodrošināta iespēja iegūt sertifikātu “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”.

Studiju process norit nepārtraucot darbu.

Eiropas struktūrfondu finansējums nodrošina koledžas absolventa pilnīgu darbavietas izvēles un mobilitātes brīvību bez jebkādām finansiālām saistībām.

Piesakies studijām studiju programmā „Ārstniecība” ar kvalifikāciju „Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”, personīgi ierodoties RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā Rīgā, J.Asara ielā 5, Studiju nodaļā (131.kab) katru darba dienu no pl. 9:00 – 17:00. Kontaktpersona: studiju nodaļas lietvede Gita Rutka, t.67273154.

1

Pieteikšanās Vasaras uzņemšanai

Lai pieteiktos studijām, nepieciešamas šādu dokumentu kopijas (skanētas pdf., jpg. vai gif. formātos):

  • pases vai ID kartes kopija
  • atestāts
  • sekmju izraksts
  • dokuments, kas apliecina uzvārda maiņu (ja nepieciešams)
  • dokuments, kas apliecina iepriekš iegūto ārsta palīga (feldšera) izglītību
  • dokuments, kas apliecina iepriekš iegūto augstāko izglītību (ja nepieciešama izglītības pielīdzināšana)
  • dokuments, kas apliecina izglītības vai akadēmiskā grāda iegūšanu ārvalstīs: iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds

Ja Jums ir jautājumi par elektronisko pieteikšanos, lūdzu, zvaniet Studiju nodaļai: +371 6727 3154 vai rakstiet: studinfo@rcmc.lv

Pieteikuma veidlapa studiju uzsākšanai vēlākos posmos

Pieteikties studijām iespējams arī personīgi ierodoties, Koledžā, J.Asara ielā 5, katru darba dienu no plkst. 9:00 – 17:00. Iesniedzamo dokumentu sarakstu lūdzam skatīt augstāk.

Lai pieteiktos studijām, lūdzu, norādiet zemāk prasīto informāciju, kā arī neaizmirstiet pievienot visus nepieciešamos dokumentus!

Pievienot dokumentus:

Atļauts pievienot datnes, kas nav lielākas pa 5Mb un ir šādos formātos: pdf, doc, docx, odt, jpg, png, bmp!