Pieteikšanās studijām

Pieteikšanās studijām 2017./2018. studiju gadam!

Uzņemšana 2017./2018. studiju gadam notiks:

 • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās:
 • par Valsts budžeta līdzekļiem: no 3.jūlija līdz 14.jūlijam
 • pieteikšanās maksas studijām: no 3.jūlija līdz 4.augustam
 • arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās: no 3.jūlija līdz 31.jūlijam

Elektroniskā pieteikšanās 2017./2018. studiju gadam!

Dokumentu reģistrācijas maksa, piesakoties augstākās izglītības studiju programmām elektroniski - 7,00 EUR.

Reģistrācija arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās ir bez maksas. (Dokumentu reģistrācijas maksa netiek piemērota reflektantiem – bāreņiem, kā arī arodizglītības programmu “Māszinības“ (māsas palīgs) un profesionālās vidējās izglītības programmas “Bērnu aprūpe” (auklis) reflektantiem).

Reģistrācijas maksa (7,00 EUR) jāveic pēc pieteikuma aizpildīšanas, pārskaitot to uz Koledžas kontu ar norādi “Pieteikšanās studijām: Uzvārds, Vārds”.

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža
Banka: SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV15UNLA0050015070986
Nod. maksātāja reģ. nr. 90000809720

Jūsu pieteikums tiks reģistrēts, tiklīdz tiks saņemta reģistrācijas maksa.
Jūs saņemsiet apstiprinājumu divu darba dienu laikā (saistīts ar transakciju ilgumu bankā) uz pieteikuma formā norādīto e-pasta adresi!

Lai pieteiktos studijām, nepieciešamas šādu dokumentu kopijas (skanētas pdf., jpg. vai gif. formātos):

 • atestāts
 • sekmju izraksts
 • CE lapa (ja Jums ir atbrīvojums no CE kārtošanas, iesniedziet pārējos dokumentus)
 • dokuments, kas apliecina uzvārda maiņu (ja nepieciešams)
 • dokuments, kas apliecina iepriekš iegūto ārsta palīga (feldšera) izglītību (tikai studiju programmai "Ārstniecība" ar kvalifikāciju "Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs")
 • piesakoties profesionālās vidējās izglītības programmai “Bērnu aprūpe” - medicīnas izziņa par veselības stāvokli
 • dokuments, kas apliecina iepriekš iegūto augstāko izglītību (ja nepieciešama izglītības pielīdzināšana)
 • maksājuma uzdevums (maksājuma mērķī jānorāda reflektanta vārds, uzvārds)

Ja Jums ir jautājumi par elektronisko pieteikšanos, lūdzu, zvaniet Studiju nodaļai: +371 6727 3154 vai rakstiet: studinfo@rcmc.lv

Uzņemšanas noteikumi 2017./2018. studiju gadā

Pieteikuma veidlapa studiju uzsākšanai vēlākos posmos

No 3. jūlija pieteikties studijām iespējams arī personīgi ierodoties, Koledžā, J.Asara ielā 5, katru darba dienu no plkst. 9:00 – 17:00. Iesniedzamo dokumentu sarakstu lūdzam skatīt augstāk. Dokumentu reģistrācijas maksa, ierodoties klātienē – 10,00 EUR (samaksa Koledžas kasē skaidrā naudā vai arī ar pārskaitījumu; Koledžā norēķināšanās ar bankas maksājumu karti nav iespējama).

Lai pieteiktos studijām, lūdzu, norādiet zemāk prasīto informāciju, kā arī neaizmirstiet pievienot visus nepieciešamos dokumentus!

Pievienot dokumentus:

Atļauts pievienot datnes, kas nav lielākas pa 5Mb un ir šādos formātos: pdf, doc, docx, odt, jpg, png, bmp!