Jau septīto gadu lepojamies ar piederību vienai no lielākajām universitātēm Latvijā –

Rīgas Stradiņa universitātei. Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža ir

Rīgas Stradiņa universitātes pārraudzībā esoša aģentūra.


Koledža sniedz augsti kvalificētu medicīnisko izglītību:


Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītībaArodizglītībaProfesionālā vidējā izglītībaTālākizglītība

Kas mēs esam?

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža – ir mūsdienīga, stabila un pieprasīta izglītības iestāde ar vairāk nekā 97 gadu bagātu vēsturi un pieredzi medicīnas izglītībā!

Koledža lepojas ar Sarkanā Krusta vārdu un visā savas pastāvēšanas laikā ievērojusi tās pamatvērtības, ko simbolizē Sarkanā Krusta zīme un iemieso žēlsirdīgā māsa: taisnīgums, drosme, saprāts, pieticība un žēlsirdība.


Mūsu priekšrocības:

 • Studiju satura apguve augsti kvalificētu docētāju vadībā
 • Prakse veselības aprūpes iestādēs, pilnveidojot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas
 • Brīva pieeja plašam mācību literatūras un pakalpojumu klāstam RSU informācijas centrā Latvijas veselības aprūpes speciālistiem
 • Iespēja saņemt ikmēneša stipendiju
 • Iespēja darboties Koledžas Studentu pašpārvaldē un Operatīvajā vienībā
 • Augošs starptautisko sakaru tīkls Erasmus un Nordplus programmu ietvaros
 • Iespēja dzīvot studentu viesnīcā Mežciemā

Budžeta vietu skaits 2017./2018. akadēmiskajam studiju gadam

Māsa

80

budžeta vietas


1. līmeņa profesionālā augstākā studiju programma “Māszinības”

Ārsta palīgs

70

budžeta vietas


1. līmeņa profesionālā augstākā studiju programma “Ārstniecība”

Masieris

3

budžeta vietas


1. līmeņa profesionālā augstākā studiju programma “Ārstnieciskā masāža”

Farmaceita asistents

8

budžeta vietas


1. līmeņa profesionālā augstākā studiju programma “Farmācija”

Māsas palīgs

158

budžeta vietas


Arodizglītības mācību programma “Māszinības”
108 budžeta vietas par Valsts budžeta līdzekļiem un 50 budžeta vietas ESF projekta ietvaros

Zobārstniecības māsa

16

budžeta vietas


Profesionālās vidējās izglītības mācību programma “Zobārstniecība”

Kāds ir mūsu mērķis un uzdevumi?

Mērķis

Sekmēt profesionālu māsu un ārstu palīgu izglītību un iespējamo tālākizglītību saistībā ar darba tirgus prasībām, mērķtiecīgi izmantojot esošos intelektuālos, materiāltehniskos un finansiālos resursus, izveidojot ciešāku sadarbību starp docētājiem, sekmējot savstarpēju studiju priekšmetu integrāciju un sadarbību ar kolēģiem ārvalstīs, un modernizēt mijiedarbību starp docētājiem un studentiem mācīšanās procesā.

Uzdevumi

 • Pilnveidot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
 • Piesaistīt un saglabāt studentu kontingentu
 • Veicināt docētāju tālākizglītību
 • Veidot mūsdienīgas studiju programmas inovatīvo un aktuālo materiālo bāzi
 • Sekmēt brīvu, radošu un līdzatbildīgu studentu un docētāju sadarbību studiju procesā